India živá mystika...

India je magická. Je to pulzujúci organizmus plný kontrastov. Všetko – ľudia, farby,vône, krása, príroda, mestá…Všetko na čo si len pomyslíte, je tu prehnané. Farby sú farebnejšie, vôňe prenikavejšie, náboženstvo vrúcnejšie, mestá zaľudnenejšie, príroda panenskejšia, pamiatky majestátnejšie… Naše zájazdy sú tak trochu iné – ich cieľom nie je začiarknuť si všetky najväčšie a najkomerčnejšie destinácie, ale prežiť plnohodnitný čas v krajine a dostať sa jej pod kožu. Zažiť niečo skutočné a nefalšované. Zažiť Indiu.

India živá mystika...

India je magická. Je to pulzujúci organizmus plný kontrastov. Všetko – ľudia, farby,vône, krása, príroda, mestá…Všetko na čo si len pomyslíte, je tu prehnané. Farby sú farebnejšie, vôňe prenikavejšie, náboženstvo vrúcnejšie, mestá zaľudnenejšie, príroda panenskejšia, pamiatky majestátnejšie… Naše zájazdy sú tak trochu iné – ich cieľom nie je začiarknuť si všetky najväčšie a najkomerčnejšie destinácie, ale prežiť plnohodnitný čas v krajine a dostať sa jej pod kožu. Zažiť niečo skutočné a nefalšované. Zažiť Indiu.